Grundejerforeningen Bavnevænget

Grundejerforeningen Bavnevænget

– stedet hvor du finder referater, vedtægter, regnskaber og lokalplaner.

Som grundejer på Bavnevænget er man automatisk medlem af Grundejerforeningen Bavnevænget. Foreningen udgøres af Andelsboligforeningen Bavnehøj, A/B Bavnevænget og femten villaer/dobbelthuse. Den højeste myndighed er den årlige generalforsamling som afholdes i marts måned. Til driften af foreningen har vi bestyrelsen, som består af tre medlemmer og et antal suppleanter som alle er valgt på generalforsamlingen.

I vedtægterne kan man læse –

“Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme/arealer.”

Mere konkret betyder det at bestyrelsen i foreningen ser til at snerydningen sker som aftalt med den lokale entreprenør, at de grønne områder passes som aftalt med gartneren, at rendestensbrøndene tømmes efter behov og at de enkelte medlemmers kontingent til foreningen kommer ind som forventet to gange årligt. Bestyrelsen holder 2-4 møder hen over året alt efter behov.